یافتن محصولات و سرویس ها

طرح طلایی
سامانه نوبت دهی+اخذ نماد اعتماد+درگاه پرداخت مستقیم+درگاه پرداخت واسط+سامانه پیام کوتاه+شماره اختصاصی+شارژ اولیه پیام کوتاه(5000 عدد)+دامنه رایگان(ir یا com)+فضای میزبانی(5 گیگا بایت)+ثبت در سامانه مرجع+پشتیبانی یکساله
0 Rial + 10,000,000 Rial هزینه تنظیم (دامنه رایگان) به صورت یک بار
طرح نقره ای
سامانه نوبت دهی+درگاه پرداخت واسط+سامانه پیام کوتاه+شماره اختصاصی+شارژ اولیه پیام کوتاه(3000 عدد)+دامنه رایگان(ir یا com)+فضای میزبانی(5 گیگا بایت)+ثبت در سامانه مرجع+پشتیبانی یکساله
0 Rial + 8,000,000 Rial هزینه تنظیم (دامنه رایگان) به صورت یک بار
طرح برنزی
سامانه نوبت دهی+درگاه پرداخت واسط+سامانه پیام کوتاه+شارژ اولیه پیام کوتاه(1000 عدد)+دامنه رایگان(ir یا com)+فضای میزبانی(5 گیگا بایت)+ثبت در سامانه مرجع+پشتیبانی یکساله
0 Rial + 6,000,000 Rial هزینه تنظیم (دامنه رایگان) به صورت یک بار