یافتن محصولات و سرویس ها

هاست لینوکس نامحدود پلن 1
فضا : نامحدود
پهنای باند نامحدود
entry processes : 25
بقیه امکانات نامحدود
250,000 Rial ماهانه
700,000 Rial سه ماهه
1,200,000 Rial شش ماهه
2,000,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس نامحدود پلن 2
فضا : نامحدود
پهنای باند نامحدود
entry processes : 50
بقیه امکانات نامحدود
350,000 Rial ماهانه
900,000 Rial سه ماهه
1,700,000 Rial شش ماهه
3,200,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)