یافتن محصولات و سرویس ها

نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 10 گیگا بایت
فضا : 10 گیگابیات کاملا SSD
کنترل پنل : Cpanel و WHM پهنای باند ماهيانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : 10
قابلیت اورسل : بله
250,000 Rial ماهانه
2,500,000 Rial سالانه
نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 20 گیگا بایت
فضا : 20 گیگابیات کاملا SSD
کنترل پنل : Cpanel و WHM پهنای باند ماهيانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : 20
قابلیت اورسل : بله
300,000 Rial ماهانه
3,000,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 30 گیگا بایت
فضا : 30 گیگابیات کاملا SSD
کنترل پنل : Cpanel و WHM پهنای باند ماهيانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : 30
قابلیت اورسل : بله
350,000 Rial ماهانه
3,500,000 Rial سالانه
نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 50 گیگا بایت
فضا : 50 گیگا بایت کاملا SSD
کنترل پنل : Cpanel و WHM پهنای باند ماهيانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : 40
قابلیت اورسل : بله
400,000 Rial ماهانه
4,000,000 Rial سالانه
نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 100 گیگا بایت
فضا : 100 گیگابیات کاملا SSD
کنترل پنل : Cpanel و WHM پهنای باند ماهيانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : 50
قابلیت اورسل : بله
500,000 Rial ماهانه
5,000,000 Rial سالانه
نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 150 گیگا بایت
فضا : 150 گیگابیات کاملا SSD
کنترل پنل : Cpanel و WHM پهنای باند ماهيانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : 60
قابلیت اورسل : بله
600,000 Rial ماهانه
6,000,000 Rial سالانه
نمایندگی هاست لینوکس سی پنل نامحدود
فضا : نامحدود کاملا SSD
کنترل پنل : Cpanel و WHM پهنای باند ماهيانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : نامحدود
قابلیت اورسل : بله
700,000 Rial ماهانه
7,000,000 Rial سالانه