یافتن محصولات و سرویس ها

هاست لینوکس سی پنل آلمان – حرفه ای 200 مگ
فضا : 200 مگا بایت
پهنای باند 2 گیگا بایت
بقیه امکانات نامحدود
24,900 Rial ماهانه
249,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس سی پنل آلمان – حرفه ای 500 مگ
فضا : 500 مگا بایت
پهنای باند 5 گیگا بایت
بقیه امکانات نامحدود
42,900 Rial ماهانه
429,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس سی پنل آلمان – حرفه ای 1 گیگ
فضا : 1 گیگا بایت
پهنای باند 10 گیگا بایت
بقیه امکانات نامحدود
54,900 Rial ماهانه
549,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس سی پنل آلمان – حرفه ای 2 گیگ
فضا : 2 گیگا بایت
پهنای باند 20 گیگا بایت
بقیه امکانات نامحدود
65,900 Rial ماهانه
659,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس سی پنل آلمان – حرفه ای 5 گیگ
فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
بقیه امکانات نامحدود
99,900 Rial ماهانه
999,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس سی پنل آلمان – حرفه ای 10 گیگ
فضا : 10 گیگا بایت
پهنای باند 100 گیگا بایت
بقیه امکانات نامحدود
142,900 Rial ماهانه
1,429,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس سی پنل آلمان – حرفه ای 15 گیگ
فضا : 15 گیگا بایت
پهنای باند 150 گیگا بایت
بقیه امکانات نامحدود
192,900 Rial ماهانه
1,929,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)