یافتن محصولات و سرویس ها

هاست لینوکس حرفه ای 200 مگ
فضا : 200 مگا بایت
پهنای باند 2 گیگا بایت
بقیه امکانات نامحدود
20,000 Rial ماهانه
40,000 Rial سه ماهه
60,000 Rial شش ماهه
100,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس حرفه ای 500 مگ
فضا : 500 مگا بایت
پهنای باند 5 گیگا بایت
بقیه امکانات نامحدود
30,000 Rial ماهانه
60,000 Rial سه ماهه
100,000 Rial شش ماهه
150,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس حرفه ای 1 گیگ
فضا : 1 گیگا بایت
پهنای باند 10 گیگا بایت
بقیه امکانات نامحدود
50,000 Rial ماهانه
100,000 Rial سه ماهه
180,000 Rial شش ماهه
250,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس حرفه ای 2 گیگ
فضا : 2 گیگا بایت
پهنای باند 20 گیگا بایت
بقیه امکانات نامحدود
80,000 Rial ماهانه
200,000 Rial سه ماهه
300,000 Rial شش ماهه
500,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس حرفه ای 5 گیگ
فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
بقیه امکانات نامحدود
150,000 Rial ماهانه
400,000 Rial سه ماهه
700,000 Rial شش ماهه
1,250,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس حرفه ای 10 گیگ
فضا : 10 گیگا بایت
پهنای باند 100 گیگا بایت
بقیه امکانات نامحدود
200,000 Rial ماهانه
500,000 Rial سه ماهه
1,000,000 Rial شش ماهه
1,950,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس حرفه ای 15 گیگ
فضا : 15 گیگا بایت
پهنای باند 150 گیگا بایت
بقیه امکانات نامحدود
300,000 Rial ماهانه
700,000 Rial سه ماهه
1,400,000 Rial شش ماهه
2,600,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)