یافتن محصولات و سرویس ها

هاست لینوکس سی پنل ایران - 200 مگ
فضا : 200 مگا بایت
پهنای باند : نامحدود
امکانات نا محدود

49,000 Rial ماهانه
490,000 Rial سالانه
هاست لینوکس سی پنل ایران - 500 مگ
فضا : 500 مگا بایت
پهنای باند : نامحدود
امکانات نا محدود
69,000 Rial ماهانه
690,000 Rial سالانه
هاست لینوکس سی پنل ایران - 1 گیگ
فضا : 1 گیگ بایت
پهنای باند : نامحدود
امکانات نا محدود
99,000 Rial ماهانه
990,000 Rial سالانه
هاست لینوکس سی پنل ایران - 2 گیگ
فضا : 2 گیگ بایت
پهنای باند : نامحدود
امکانات نا محدود
119,000 Rial ماهانه
1,190,000 Rial سالانه
هاست لینوکس سی پنل ایران - 4 گیگ
فضا : 4 گیگ بایت
پهنای باند : نامحدود
امکانات نا محدود
159,000 Rial ماهانه
1,590,000 Rial سالانه
هاست لینوکس سی پنل ایران - 8 گیگ
فضا : 8 گیگ بایت
پهنای باند : نامحدود
امکانات نا محدود
290,000 Rial ماهانه
2,900,000 Rial سالانه