جدول نرخ ثبت دامنه

نوع دامنه ثبت کننده سفارش مدت زمان ثبت ثبت (تومان) تمدید (تومان) انتقال دامنه (تومان)
.ir IRNIC سفارش دهید یکسال 4.500 4.500 4.500
.ir IRNIC سفارش دهید پنج سال 14.000 14.000 14.000
.com Openprovider سفارش دهید یکسال ۱45,9۰۰ ۱45,9۰۰ ۱45,9۰۰
.net Openprovider سفارش دهید یکسال 179.500 179.500 179.500
.biz Openprovider سفارش دهید یکسال 219.500 219.500 219.500
.info Openprovider سفارش دهید یکسال 179.500 179.500 179.500
.org Openprovider سفارش دهید یکسال 189.500 189.500 189.500
.co Openprovider سفارش دهید یکسال 399.500 399.500 399.500
.in Openprovider سفارش دهید یکسال 115.500 115.500 115.500
.us Openprovider سفارش دهید یکسال 159.500 159.500 159.500
.ca Openprovider سفارش دهید یکسال 269.500 269.500 269.500
.tv Openprovider سفارش دهید یکسال 569.500 569.500 569.500
.ws Openprovider سفارش دهید یکسال 539.500 539.500 539.500
.me Openprovider سفارش دهید یکسال 199.500 199.500 199.500
.tel Openprovider سفارش دهید یکسال 245.500 245.500 245.500
.pro Openprovider سفارش دهید یکسال 210.000 210.000 210.000
.it Openprovider سفارش دهید یکسال 110.000 110.000 110.000
.host Openprovider سفارش دهید یکسال 1.489.500 1.489.500 1.489.500
.de Openprovider سفارش دهید یکسال 210.000 210.000 210.000

هاست لینوکس

آپتایم سرویس ها

90% تخفیف دامنه ir
دفعه بعد !!
50% تخفیف cpanel حرفه ای
30% ریسلر هاست لینوکس
40% تخفیف هاست دایرکت ادمین
دفعه بعد !!
هاست دایرکت ادمین 500 مگ رایگان
دفعه بعد !!
5% تخفیف دامنه com در صورت سفارش هاست
15% مستر ریسلر لینوکس
50% تخفیف دامنه com
10% آلفاریسلر لینوکس
با چرخونه شانس زند هاست شانس خودتو امتحان کن!
ایمیل خود را وارد کرده و چرخونه رو بچرخون !!
قوانین :
  • با هر ایمیل یکبار میتونی بچرخونی!
  • متقلبین حذف میشن !